logo

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

Velkommen

Det er nå lagt til kryptering på hjemmesiden slik at brukernavn og passord ikke lenger sendes i klartekst til nettstedet ved innlogging. Brukere med eldre nettlesere eller spesielle bedriftsinterne sikkerhetsinnstillinger kan oppleve et varsel om nettstedets sikkerhetssertifikat ala; "Sikkerhetssertifikatet som ble presentert fra dette nettstedet ble ikke utstedt av en klarert sertifiseringsinstans". Det er likevel trygt å velge "Fortsette til dette nettstedet" siden det uansett er bedre med et tilsynelatende uautorisert sertifikat enn intet sertifikat. I Chrome er dette litt mer sjult og en må trykke "Avansert/Advanced" nederst før en kan velge "Fortsett". Passordene lagres kryptert i databasen, men det anbefales likevel å ikke benytte viktige/interne passord på slike eksterne nettsteder.

Brukergruppens formål er å bidra til at erfaringer og problemstillinger knyttet til spesifikasjon, installasjon, drift, vedlikehold og utvikling av krafttransformatorer utveksles, avklares og kommuniseres mellom anleggseiere, transformator- og utstyrsleverandører, myndigheter, FoU-miljøer og andre interesserte. Gruppen kan fungere som høringsinstans for CIGRE og NEK/IEC arbeid. Gruppens interessefelt er begrenset til krafttransformatorer i nett-, produksjons- og industrianlegg.

Brukergruppen ble stiftet på et gründermøte i Trondheim 11. juni 2003 etter et langvarig ønske fra kraftbransjen. 15. oktober 2003 ble så det første brukermøtet arrangert med fastsettelse av vedtekter og valg av styre. Medlemskontingenten er satt til 10.000 per organisasjon per kalenderår. Ta kontakt med styret eller sekretærene for informasjon og innmelding.

Brukergruppen arrangerer brukermøte annethvert år (2004, 2006, 2008, 2010 etc.) og ellers temadager i oddetallsår. Det er opprettet en intern hjemmeside under stadig utvikling som inneholder retninglinjer, håndboka, nyhetsbrev, foredrag fra brukermøter og temadager m.m.

Aktuelt

Brukermøtet 2018

Les mer

Feilregistrering

Registrer feil på transformatorer og bidra til feilstatistikken!

Registrer her

Bli medlem!

Medlemmer får tilgang til:

  • Foredrag fra brukermøter og temadager
  • Søkemotor for alle dokumenter
  • Vedlikeholdshåndboka
  • Nyhetsbrev
  • Rapporter fra arbeidgrupper
  • Medlemsregisteret med telefonnr. og email

Medlemsavgiften er 10.000 kr per bedrift per år.

Ta kontakt med sekretariatet for innmelding:

  • Wenche Larsen, SINTEF (92422443)
  • Lars Lundgaard, SINTEF (93007018)
  • Hans Kr. Høidalen, NTNU (73594225)

Snarveier